Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa jest stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i na podstawie przepisów własnego Statutu i Regulaminu.

W naszej Parafii została zawiązania w 2001 roku za zgodą ówczesnego proboszcza księdza dziekana Stanisława Maksymowicza.

Zadaniem członków Wspólnoty, które nazywamy charyzmatem Krwi Chrystusa, jest forma głoszenia Ewangelii poprzez swoje zachowanie w dobrych i trudnych chwilach życia. Towarzyszy temu:

  • rozważanie Pisma Świętego,
  • wybór Słowa Życie, które ma wielką moc, ponieważ jest w nim sam Bóg,
  • wymiana doświadczeń z życia tym Słowem.

Po to rozważamy Pismo Św. i wybieramy Słowo Życia, aby w trudnych momentach naszego życia pomagało nam przechodzić przez te doświadczenia i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym - zwyciężać.

W centrum duchowości Wspólnoty Krwi Chrystusa znajduje się Tajemnica Paschalna: doświadczenia i trudności jakie przynosi życie to wejście w mękę Pana Jezusa, przejście z Chrystusem przez trudne doświadczenia, kiedy umierają nasze pomysły na życie, a pozwalamy Chrystusowi kierować naszym życiem to śmierć Chrystusa, zaufanie Jezusowi, radość i zwycięstwo to Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację w duchowości Krwi Chrystusa, która odbywa się na skupieniach i rekolekcjach w Domu Misyjnym, prowadzonym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, w Ożarowie Mazowieckim.

W nasze Parafii staramy się rozpowszechniać kult Krwi Chrystusa na comiesięcznych Adoracjach Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych do uwielbiania Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w każdy I-szy czwartek miesiąca po wieczorowej Mszy św.

Zapraszamy również tych, którzy chcieliby się włączyć we wspólnotę modlitwy na nasze spotkania.

Animatorka parafialna

 
885 613 493

II Animatorka

 
698 972 794 

Opiekun Wspólnoty - Ks. Michał Wawerski

Zobacz także

www.cpps.pl - Strona Główna Wspólnoty Krwi Chrystusa


 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com