Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, pragną realizować zadania apostolskie wynikające z chrześcijańskiego powołania.

Jesteśmy odpowiedzią na głos Ojca Świętego Jana Pawła II: "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła"
 

Cel Akcji Katolickiej

Celem wspólnoty jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej, czyli dążenie do jak najpełniejszego poznania prawd wiary ich rozumienie i realizowanie w codziennym życiu. Współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.

Jesteśmy aktywnymi chrześcijanami

 • Pogłębiamy swoje życie religijne
 • Zajmujemy stanowisko w sprawach publicznych
 • Reagujemy na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
 • Prowadzimy działalność charytatywną
 • Współdziałamy przy tworzeniu oprawy liturgicznej podczas Mszy św.
 • Współpracujemy z księżmi parafialnymi w organizowaniu kształcenia i pogłębiania wiedzy religijnej parafian
 • Uczestniczymy aktywnie w całym życiu rodziny parafialnej
 • Organizujemy pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje dla członków i sympatyków
 • Patronami Akcji Katolickiej w Diecezji Siedleckiej są błogosławieni Męczennicy z Pratulina.

Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana dekretem Episkopatu Polski z dnia 02.05.1996r. W Diecezji Siedleckiej została powołana dekretem Biskupa Jana Mazura 26.09.1996r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej został powołany 18.03.1998r. z inicjatywy księdza Proboszcza Stanisława Maksymowicza, który do śmierci był jej asystentem parafialnym.

Obecnie opiekę nad Parafialnym Oddziałem sprawuje ks. dr hab. Dariusz Lipiec. Obecnie Akcja Katolicka zrzesza 35 członków i sympatyków.

Pracą Parafialnego Oddziału AK kieruje zarząd w składzie:

 • Józef Piesio - prezes
 • Eugenia Gawryś - vice prezes
 • Mieczysław Chodak - skarbnik
 • Barbara Borkowska - sekretarz
 • Stanisława Mucha
 • Krystyna Kowalska

Józef Piesio

Prezes Akcji Katolickiej

 
25 682 45 76

Zobacz także

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com