Msze św. z modlitwą o uzdrowienie

 

Zapraszamy do naszej parafii na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie.
Program takiego spotkania obejmuje modlitwę różańcową, Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu.  
W trakcie Mszy ważnym elementem jest również homilia, podczas której głoszona jest dobra nowina o uzdrowieniu, zbawieniu i nade wszystko o Bożej miłości. W trakcie przepowiadania celebrans zachęca zgromadzonych do ufności względem Boga, do otwarcia na Jego łaskę, do przebaczenia swoim winowajcom i życia w stanie łaski uświęcającej. Przekazywane treści mają charakter kerygmatyczny, umacniają, motywują i wskazują wiernym wartość życia z Bogiem i w Bogu. Po Eucharystii rozpoczyna się modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Prowadzący wraz ze zgromadzonymi ludźmi prosi o Jego moc i dary, o łaskę otwarcia na Bożą obecność i Boże działanie. Potem wszyscy są zaproszeni do wspólnego uwielbiania Jezusa. Słowa przeplatają się ze śpiewem. Modlitwie nierzadko towarzyszą wzniesione dłonie, radość i poruszenie serca. Później prowadzący rozpoczyna modlitwę o uzdrowienie. Prosi nie tylko o uzdrowienie z chorób ciała, ale także o uzdrowienie duchowe, o nawrócenie serca, o uleczenie zranień i uwolnienie z nałogów i lęków. W czasie modlitwy często wybrzmiewa słowo Boże, zachęta do pokornego proszenia i wiary w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Na koniec kapłan przewodniczący temu adoracyjnemu spotkaniu przechodzi z Jezusem Eucharystycznym przez kościół i błogosławi Nim zgromadzonych. Modlitwa kończy się wspólnym uwielbieniem i dziękczynieniem za czas spędzony w bliskiej obecności Chrystusa. O jej owocności mówią sami uczestnicy, którzy nierzadko dzielą się świadectwem otrzymanych wtedy łask. Przychodzą, bo jak mówią, tu w sposób szczególny doznają Bożej bliskości i przemiany.

O terminie sprawowania Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie informujemy na dwa tygodnie przed jej celebrowaniem. Zapraszamy do udziału w tej Eucharystii. Jezus także dziś, do każdego z nas mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). On czeka również na Ciebie! 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com