Koło Lektorów Świeckich

Dokumenty Kościoła Katolickiego mówią, że bardzo ważna jest rola ludzi świeckich w liturgii.

Świeccy mogą w niej uczestniczyć aktywnie, to znaczy włączać się w elementy liturgii, szczególnie w liturgię Słowa.

Od 2009 roku przy naszej Kolegiacie Przemienienia Pańskiego działa Koło Lektorów Świeckich, którzy wraz z ministrantami i lektorami liturgicznymi (w białych albach) angażują się w liturgię Słowa Bożego.

Wszystkich parafian, którzy pragną dołączyć do tej grupy serdecznie zapraszamy.

Wszystkim zaangażowanym już osobom – lektorom świeckim i liturgicznym z serca dziękujemy za poświęcony czas.

Ufamy, że wszelki wysiłek w tym względzie Pan wynagrodzi stokrotnie.

Dyżury lektorów

od 05. 12 - 30. 01. 2023 r.

NIEDZIELA
 • 6:30 - Przychodzka Grażyna
 • 6:30 - Mieczysław Chodak
 • 8:00 - Gac Julia
 • 8:00 - Pasik  Genowefa
 • 8:00 - Floriańczyk Helena
 • 10:00 - Piętka Małgorzata
 • 10:00 - Śmietanko  Grażyna
 • 10:00 - Ministranci
 • 12:00 - Walicka Małgorzata
 • 12:00 - Pieńkosz  Krystyna
 • 12:00Kurowski Maciej/Iwona
 • 16:30 - Płatek Augustyna
 • 16:30Antolak Krystyna
 • 18:00 - s. Agata
 • 18:00 - Rękawek Magdalena
 • 18:00 - Rękawek Grzegorz
PONIEDZIAŁEK
 • 6:30 - Chodak Mieczysław
 • 7:00 - Przychodzka Grażyna
 • 8:00 - Floriańczyk Helena/Walenda Teresa
 • 17:30 - Ministranci/Lektorzy
WTOREK
 • 6:30 - Walicka Małgorzata/Ewelina Rękawek
 • 7:00 – Pieńkosz Krystyna/Anna Karczmarz
 • 8:00 - Zając Janina
 • 17:30 - Walenda Teresa/Płatek Augustyna
ŚRODA
 • 6:30 - Karczmarczyk Małgorzata  
 • 7:00 - Przychodzka Grażyna/ s. Agata
 • 8:00 - Mucha Agnieszka/Zając Janina
 • 17:30 - Kowalska Ewa/Gac Julia/Śmietanko Grażyna
CZWARTEK
 • 6:30 - Pasik Genowefa
 • 7:00 - s. Agata/Pieńkosz Krystyna
 • 8:00 - Płatek Augustyna
 • 12:00 - Zając Janina
 • 17:30 - Piętka Małgorzata
PIĄTEK
 • 6:30 - Rękawek Magdalena
 • 7:00 - Karczmarz Anna/Ewelina Rękawek
 • 8:00 - Płatek Augustyna
 • 17:30 - Oaza
SOBOTA
 • 6:30 - Walicka Małgorzata
 • 7:00 -  Chodak  Mieczysław 
 • 8:00 - Antolak Krystyna/ Zając Janina

8 grudnia
(Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)

 • 6:30 -  Mieczysław Chodak
 • 6:30 - Pasik Genowefa
 • 7:00 - s. Agata
 • 7:00 - Pieńkosz Krystyna
 • 8:00 - Płatek Augustyna
 • 8:00 - Przychodzka Grażyna
 • 12:00 - Zając Janina
 • 12:00 - Floriańczyk Helena
 • 17:30 -  Piętka Małgorzata
 • 17:30 - Antolak Krystyna

12 grudnia - poniedziałek
(Rekolekcje)

 • 6:30 - Mieczysław Chodak/ Przychodzka Grażyna
 • 10:00 - Floriańczyk Helena/ Rękawek Magdalena
 • 12:00 - Płatek Augustyna
 • 17:00 - Walicka Małgorzata/ dzieci
 • 18:30 - Ministranci/ Oaza
 • 20:00 - Ostałowska-Tracz M/Antolak Krystyna

13 grudnia - wtorek
(Rekolekcje)

 • 6:30 -  Chodak Mieczysław
 • 10:00 -Antolak Krystyna/ Zając Janina 
 • 12:00 - Floriańczyk Helena
 • 17:00 - Pieńkosz Krystyna/ dzieci
 • 18:30 - Ministranci/ Oaza
 • 20:00 - s. Agata/ Rękawek Magdalena

24 Grudnia
(Wigilia)

 • 6:00 - Walicka Małgorzata
 • 7:00 - Mieczysław Chodak
 • 8:00 - Antolak Krystyna/ Zając Janina
 • 24:00 - Kurowski Maciej
 • 24:00 - Pieńkosz Krystyna
 • 24:00 - Rękawek Magdalena

Boże Narodzenie
(25 grudnia - Niedziela)

 • 8:00 - Pasik Genowefa
 • 8:00 - Śmietanko Grażyna
 • 10:00 - Antolak Krystyna
 • 10:00 - Floriańczyk Helena
 • 12:00 - Gac Julia/Mucha Agnieszka
 • 12:00 - Kurowska Iwona
 • 18:00 - Płatek Augustyna
 • 18:00 - s. Agata

26 grudnia - wtorek
( II dzień Świąt)

 • 6:30 - Przychodzka Grażyna/Chodak Mieczysław
 • 8:00 - Płatek Augustyna/Piętka Małgorzata
 • 10:00 - Tracz-Ostałowska Małgorzata/Pieńkosz  Krystyna
 • 12:00 - Walicka Małgorzata/Mucha Agnieszka
 • 18:00 - Rękawek Grzegorz/Rękawek Magdalena

31 grudnia 2022 r.
(zakończenie roku)

 • 6:30 - Antolak Krystyna 
 • 7:00 - Chodak Mieczysław
 • 8:00  - Zając Janina
 • 17:00 - Walicka  Małgorzata / Rękawek Magdalena

1 stycznia 2023 r. - Niedziela
(Nowy Rok - Uroczystość Bożej Rodzicielki)

Dyżury wg grafiku z niedzielii

6 stycznia - Piątek
(Trzech Króli)

 • 6:30 - Rękawek Magdalena
 • 6:30 - Rękawek  Ewelina
 • 8:00 - Płatek  Augustyna
 • 8:00 - Śmietanko Grażyna
 • 10:00 - Antolak  Krystyna
 • 10:00 - Pieńkosz  Krystyna
 • 18:00 - s. Agata
 • 18:00 - Piętka Małgorzata

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com