Duszpasterze

Proboszcz

ks. Stanisław Szymuś w parafii od 2019r.

Wikariusze

  • ks. Krzysztof Banasiuk, w parafii od 2017 r. 
  • ks. Michał Buczyński, w parafii od 2021 r.
  • ks. Michał Celej, w parafii od 2021 r. 

Kapłani pomagający w Parafii

  • ks. Prałat Ryszard Andruszczak, emeryt rezydent, w parafii od 2008 r.
  • ks. prof. Dariusz Lipiec - profesor KUL
  • ks. Paweł Bielecki - student KUL
  • ks. kan. Mieczysław Mikulski - emeryt
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com