Historia parafii

Historia parafii Garwolin

Pierwsza wzmianka o parafii Garwolin pochodzi z 1418 roku. I dotyczy zamiany beneficjów pomiędzy plebanem Jakubem, a Piotrem Skrzyńskim. Przypuszczenia księdza Nowackiego, historyka diecezji poznańskiej, że „Garwolin... wydaje się jednym z najstarszych ośrodków kościelnych w zawiślańskiej strefie, może już z ...

Czytaj dalej

Historia budynku kościoła

Brak źródeł nie pozwala odtworzyć początków parafii oraz ustalić, kto i kiedy wybudował w Garwolinie pierwszy kościół. Faktem jest jednak, że istniał on już w pierwszej połowie XV wieku, był drewniany i pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”. W ...

Czytaj dalej

Kolegiata

20 kwietnia 2011 roku ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski nadał kościołowi Przemienienia Pańskiego w Garwolinie tytuł KOLEGIATY i powołał przy niej Kapitułę Kolegiacką. Zadaniem kapituły będzie kształtowanie nauczania społecznego związanego z Krzyżem.  Jako członkowie kapituły zostali powołani: Prepozyt: ks. prałat Ryszard ...

Czytaj dalej

Obrona krzyża w Miętnem

Od 3 XII 1983 do 7 IV 1984 roku Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem stał sie szańcem szczególnej walki. Chodziło o obecność znaków Krzyża w salach szkolnych.

Czytaj dalej

ks. Józef Żarnowski

Na przestrzeni wieków garwolińskiej parafii posługiwało wielu wybitnych kapłanów. Jednym z nich był ksiądz Józef Żarnowski świątobliwy i żarliwy kapłan - budowniczy pierwszego parafialnego kościoła murowanego.

Czytaj dalej

Wspomnienie o śp. Michale Litkowskim

Swoją pobożnością i prostotą natychmiast zaskarbił sobie miłość i szacunek parafian. Parafianie mówili o Nim „nasz Michałek” . Dla parafian pozostał do końca życia Michałkiem lub Panem Michałem, bo nigdy w stosunku do jego osoby nie przyjęła się nazwa ...

Czytaj dalej
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com