Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie

Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie wywodzi się ze wspólnoty zawiązanej jesienią 2004 r. przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. 


Jesteśmy grupą rodzin katolickich pragnących nieustannie pogłębiać duchowość malżeńską opartą na miłości , jedności i  więzi z Bogiem, wspierać się nawzajem w rozwoju duchowym, a także w codzienności, w trudach wychowywania dzieci i przezwyciężania kryzysów. Na Patronów wybraliśmy  Świętą Rodzinę , małżeństwo, które wspólnie beatyfikował Jan Paweł II - bł. Marię i Luigiego Quattrocchi, oraz bł.rodzinę Ulmów.  Od początku naszym duchowym przewodnikiem był ks. Mariusz Zaniewicz, a obecnie kapelanem Stowarzyszenia jest ks. Michał Celej.  


Nasza praca  jest realizowana na kilku płaszczyznach, które szczegółowo określa Regulamin.


Do najważniejszych należą:


- spotkania w grupach

- wspólna modlitwa - Msze Św. , adoracje

- codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna

- dialog małżeński

- rekolekcje i dni skupienia

- warsztaty psychologiczne i pedagogiczne

- spotkania i wyjazdy wspólnotowe

Stowarzyszenie  skupia w chwili obecnej 36 rodzin, które spotykają się raz w miesiącu w 7 grupach.


Głównym celem spotkania w grupach jest wspólna modlitwa, dzielenie Słowem Bożym, omówienie wybranego tematu z nauczania Kościoła lub z zakresu psychologii - pedagogiki. 


Trwanie we wspólnocie, a obecnie bycie członkiem Stowarzyszenia daje nam możliwość pełniejszego i świadomego realizownia naszej drogi powołania - więzi małżeńskiej, daje także oparcie w dzisiejszym  świecie, poczucie,  że razem możemy zmieniać choć trochę otaczającą rzeczywistość zgodnie z zamysłem Pana Boga dla dobra naszych dzieci.  Przywracamy w rodzinach stare zwyczaje, tradycje (codzienne błogosławienie dzieci przez rodziców, świętowanie niedzieli, kalendarze i  wieńce adwentowe), organizujemy akcje dobroczynne, pokazy filmów.

Jesteśmy grupą przyjaciół  różnych wiekiem, stażem małżeńskim i doświadczeniami. W tym nasza siła i bogactwo.


Małżeństwa, które chciałyby zapoznać się z naszą wspólnotą zapraszamy do kontaktu; email: [email protected]  tel.501522929

Z inicjatywy naszej wspólnoty powstał POMNIK DZIECI UTRACONYCH, więcej o pomniku przeczytasz tutaj lub w zakładce Pogrzeb dziecka utraconego.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com