Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie

Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie wywodzi się ze wspólnoty zawiązanej jesienią 2004 r. przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Zostało zarejestrowane w KRS 6 grudnia 2012 r.

Jesteśmy grupą rodzin katolickich pragnących nieustannie pogłębiać miłość i jedność małżeńską, więź z Bogiem, wspierać się nawzajem w rozwoju duchowym, a także w codzienności, w trudach wychowywania dzieci i przezwyciężania kryzysów. Na Patronów wybraliśmy  Świętą Rodzinę oraz małżeństwo, które wspólnie beatyfikował Jan Paweł II - bł. Marię i Luigiego Quattrocchi. Od początku naszym duchowym przewodnikiem był ks. Mariusz Zaniewicz, a obecnie kapelanem Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Danieluk.  

Nasza praca  jest realizowana na kilku płaszczyznach, które szczegółowo określa Regulamin.

Do najważniejszych należą:

  • codzienna modlitwa
  • dialog małżeński
  • rekolekcje i dni skupienia
  • warsztaty psychologiczne i pedagogiczne
  • spotkania i wyjazdy wspólnotowe

Stowarzyszenie  skupia w chwili obecnej 30 rodzin, które spotykają się raz w miesiącu w 6 grupach.

Głównym celem spotkania jest wspólna modlitwa, dzielenie Słowem Bożym, omówienie wybranego tematu z nauczania Kościoła lub z zakresu psychologii - pedagogiki. Trwanie we wspólnocie, a obecnie bycie członkiem Stowarzyszenia daje nam oparcie w dzisiejszym  świecie, poczucie,  że razem możemy zmieniać choć trochę otaczającą rzeczywistość dla dobra naszych dzieci, a także lepiej chronić je przed współczesnymi zagrożeniami. Przywracamy w rodzinach stare zwyczaje, tradycje (codzienne błogosławienie dzieci przez rodziców, świętowanie niedzieli, kalendarze i  wieńce adwentowe), organizujemy akcje dobroczynne, pokazy filmów.

Jesteśmy grupą przyjaciół  różnych wiekiem, stażem małżeńskim i doświadczeniami. W tym nasza siła i bogactwo.

Pomnik dzieci utraconych i nienarodzonych

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” (Jr 1,5).

Pomnik dzieci utraconych i nienarodzonych w swoim zamyśle ma być:

  • miejscem pomagającym po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę po stracie dziecka,
  • świadectwem, że życie ludzkie jest świętym darem od Boga a tym samym powinno być ochraniane i cenione w każdym momencie rozwoju od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
  • znakiem czci dla milionów dzieci, po których nie ma żadnego śladu, których doczesne szczątki nie zostały potraktowane w sposób godny człowieka,
  • ma być grobem symbolicznym dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można było pogrzebać, a jednocześnie grobem, w którym raz w roku będą chowane utracone dzieci,
  • uczczeniem pamięci dzieci utraconych na skutek poronień, aborcji a także dzieci, które urodziły się martwe.

Przy głównej alei na nowym cmentarzu możemy już zobaczyć efekt pracy wykonanej za pieniądze zebrane dotychczas. Wybudowana jest już część kolumbarium, która po ukończeniu służyć będzie do pochówku dzieci. Zostały już umocowane na fundamencie kamienne tablice stanowiące symboliczną część pomnika.

Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie założyło konto, na które można dokonywać wpłat celowych na budowę
POMNIKA DZIECI UTRACONYCH I NIENARODZONYCH. Prosimy o możliwe wsparcie.

Nr konta:
34 9210 0008 0016 8087 2000 0020

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com