Ministranci

Móc służyć przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem. Ministrant jest chłopcem, który służy Panu większemu, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi.

 

10 zasad ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Zobacz także

www.ddsl.siedlce.pl - Duszpasterstwo Służby Liturgicznej w Diecezji Siedleckiej 

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com