Kapituła garwolińska

20 kwietnia 2011 roku ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski nadał kościołowi Przemienienia Pańskiego w Garwolinie tytuł KOLEGIATY i powołał przy niej KAPITUŁĘ KOLEGIACKĄ oraz KONWENT  „LUX CHRISTI”.

Celem i zadaniem zarówno Kapituły jak i Konwentu jest wspomaganie biskupa diecezjalnego w jego działaniach na polu krzewienia nauki chrześcijańskiej.

6 sierpnia 2011 r. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski dokonał uroczystej instalacji kanoników w kapitule garwolińskiej. 

Jako członkowie kapituły zostali powołani:

 • ks. prałat Ryszard Andruszczak
 • ks. prałat Sławomir Żarski (kanonik honorowy)
 • ks. kanonik Stanisław Bieńko (kanonik gremialny)
 • ks. prałat Henryk Bujnik (kanonik honorowy) - † 14.06.2013
 • ks. Andrzej Banasiuk (kanonik honorowy)
 • ks. Jan Madej (kanonik honorowy)
 • ks. Marek Skwierczyński (kanonik honorowy)
 

Kapituła Kolegiacka Garwolińska

KANONICY GREMIALNI

 • Prepozyt: ks. mgr Stanisław Szymuś (2021)
 • ks. mgr Ryszard Andruszczak (2011)
 • ks. mgr Stanisław Bieńko (2011)
 • ks. dr Andrzej Oworuszko (2012)
 • ks. mgr lic. Paweł Wiatrak (2012)
 • ks. dr. hab. Andrzej Kiciński (2015)
 • ks. mgr Andrzej Banasiuk (2020)
 • ks. mgr lic. Jacek Świątek  (2021)
 • ks. mgr lic. Krzysztof Samsel  (2021)

KANONICY HONOROWI

 • ks. mgr lic. Jan Madej (2011)
 • ks. dr Marek Skwierczyński (2011)
 • ks. mgr Sławomir Żarski (2011)
 • ks. Stanisław Małek (2012)
 • Ks. Leszek Paszkiewicz (2012)
 • ks. Stanisław Marczuk (2014)
 • ks. Eugeniusz Pepa (2015)
 • ks. dr Jacek Golbiak (2016)
 • ks. dr Paweł Kindracki (2016)
 • ks. prof. Dariusz lipiec (2016)
 • ks. mgr Janusz Sałaj (2017)
 • ks. Andrzej Kania ( 2018)
 • ks. Romuald Pawluczuk (2018)
 • ks. dr Jarosław Kisieliński (2018)
 • ks. dr Jacek Szostakiewicz (2018)
 • ks. Zbigniew Daniluk (2019)
 • ks. dr Piotr Pielak (2021)
 • ks. dr Jacek Mucha (2021)
 • ks. mgr Jerzy Janowski (2021)
 • ks. mgr Edward Konarski (2022)
 • ks. mgr Krzysztof Wałek (2022)
 • ks. mgr Andrzej Siedlanowski (2023)
 • ks. mgr Włodzimierz Wąsowski (2023)
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com