Chrzest Św.

Najbliższe katechezy chrzcielne odbędą się 8 października 2023 r. po Mszy o 8.oo (w kościele).

Informacja dla rodziców i chrzestnych

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii z wielką radością i w sposób uroczysty, w II i IV niedzielę  miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00.

Do Sakramentu chrztu św. rodzice i chrzestni powinni się odpowiednio przygotować. W tym celu organizowane są katechezy.
Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezach chrzcielnych.

Podstawowe informacje

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

Zasadą ogólną jest, że chrztu dzieciom udziela parafia faktycznego miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie (co wiemy z doświadczenia, że często jest fikcją), ale o faktyczne zamieszkanie. Jest dobrym zwyczajem zgłoszenie się nowo przybyłych rodzin do kancelarii parafialnej, aby dać znać o swojej obecności w parafii. Można to także uczynić w trakcie odwiedzin duszpasterskich, czyli kolędy. Pamiętajmy, że jeżeli np. ktoś mieszka w Warszawie, a tylko na weekend przyjeżdża do rodziców do Garwolina - to miejscem faktycznego zamieszkania jest parafia warszawska i z tamtej parafii należy pobierać wszelkiego typu zaświadczenia.

Jeśli planujemy chrzest dziecka, to zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezach chrzcielnych.

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1,2).

Warto wiedzieć, że również w przypadku gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka (zob. kan. 868 § 1,2). 

Do funkcji rodziców chrzestnych mogą być powołane osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące i praktykujące czyli prowadzą życie zgodne z wiarą, wysłuchały katechez chrzcielnych i przedstawiły zaświadczenie wydane przez parafię faktycznego miejsca zamieszkania. Nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka: osoby niepraktykujące; osoby, żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego), młodzież  nieuczęszczającą na katechizację.

Przed wizytą w kancelarii prosimy o wydrukowanie i wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka do Chrztu, którą można pobrać poniżej.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com