Przymierze Rodzin

Podstawowym celem działalności jest pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli.

Największe osiągnięcie: I miejsce ex aequo w Konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-1999.

Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski.

Przymierze rodzin istnieje od 1983 roku, ogólna ilość członków w roku 2013 wynosi 713 osób.

Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Izabela Dzieduszycka, a asystentem kościelnym ks. prałat Jan Sikorski. Moderatorem Terenowego Ośrodka Przymierza Rodzin w Garwolinie jest ks. Tomasz Koprianiuk.

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich, ale w szeregach jego członków znajdują się też ludzie innych wyznań oraz niewierzący.

Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin.

W ramach bieżącej działalności Stowarzyszenie organizuje rekolekcje dla rodzin, spotkania formacyjne, imprezy dobroczynne, obozy dla młodzieży.

Przymierze  włącza się również w zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – w roku 2013  członkowie i uczniowie szkół Przymierza Rodzin zebrali łącznie 133 358,48  zł.

Przymierze Rodzin stawia sobie także za cel działalność oświatową i kulturalną. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe i 1 przedszkole. Wszystkie Szkoły Przymierza Rodzin są szkołami katolickimi, uczy się w nich w sumie: 1534 uczniów, w tym w szkołach podstawowych: 851 uczniów, gimnazjach: 416 uczniów, a liceach: 267 uczniów.

Szkoły Przymierza Rodzin należą do Rady Szkół Katolickich. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów, sieć Szkół Przymierza Rodzin jest największą siecią szkół katolickich, prowadzonych przez stowarzyszenie świeckie w Polsce. 

O początkach powstania szkoły opowiada jej dyrektor pani Małgorzata Małachowska:

Projekt zrealizowany przez uczniów klasy II Gimnazjum zatytułowany  „Jak zmieniała się nasza szkoła?”

 


 

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin działa w Garwolinie od 1996 roku, a więc od czasu, kiedy powstał pomysł na Katolickie Liceum w Garwolinie. Obecnie w Przymierzu garwolińskim skupionych jest 6 rodzin, które spotykają się raz w miesiącu w szkole, by wysłuchać konferencji p. Adama Pietrzaka, wiceprezesa Stowarzyszenia i porozmawiać na jej temat. 

Rodziców, którzy chcieliby włączyć się do Przymierza serdecznie zapraszamy na spotkania.

Bliższe informacje w tym zakresie można uzyskać w szkole katolickiej u p. dyrektor Małgorzaty Małachowskiej.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com