Poznaj swoich przodków

1 listopada 2013 roku w portalu garwolin.org została opublikowana autorska praca Sebastiana Jędrycha „Ludzie z Garwolina i okolic 1610-1945”. Praca zawiera skrupulatnie zindeksowane chrzty, śluby i zgony z archiwum parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

Opracowanie składa się z trzech części. Każda z nich zawiera odpowiednio: chrzty, śluby i zgony odnotowane w parafii. Zakres chronologiczny pracy to lata 1610-1945, z tym że klauzula roku 1945 dotyczy jedynie zgonów; śluby zostały odnotowane do 1928 roku, a chrzty do roku 1912. Ograniczenie czasowe wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Docelowo poindeksowane będą zgony do czasów współczesnych, ale jest to jeszcze kwestią ustaleń z parafią.

- W pracy można znaleźć wszystkich mieszkańców miejscowości Budzeń, Czyszków, Czyszkówek, Dudka, Ewelin, Garwolin, Głosków, Goździk, Górki, Jagodne, Leszczyny, Łętów, Miętne, Niecieplin, Puznów, Rębków, Ruda Talubska, Sulbiny, Trąbki, Unin, Wola Rębkowska, Zawady, jak również mieszkańców innych miejscowości, których nie sposób tu wymienić.

Indeksacja miała charakter szczegółowy – oznacza to, że prócz informacji o imieniu, nazwisku, roku wydarzenia i numerze aktu wypisane zostało również to, kim byli rodzice dziecka, jakie nazwisko panieńskie nosiła matka dziecka, w jakim wieku dziecko było podawane do chrztu, kim byli państwo młodzi, jak się nazywali ich rodzice, w jakim wieku stawali na ślubnym kobiercu, skąd pochodzili, informacja czy ich rodzice żyją, informacje o wieku zmarłej osoby, jej rodzicach, ewentualnych małżonkach, a także wszelkie dodatkowe informacje, które można odnaleźć w dokumentach.

Praca ma charakter publikacji elektronicznej. W związku ze zbyt obfitą ilością materiału, którego nie sposób było zaprezentować wycinkowo ze względu na istotność wszystkich danych, nie udało się wydać książki w formie papierowej, jak pierwotnie planowano.

Elektroniczny charakter pracy pozwala na aktualizowanie jej o nowe dane i nowe zdjęcia, a także na poprawienie ewentualnych błędów. Publikacja elektroniczna będzie miała większy zasięg niż papierowa, przede wszystkim dlatego, że dostęp do niej będzie bezpłatny.

Praca jest „studnią wiedzy” – gdyby została wydana w formie papierowej liczyłaby ponad 4000 stron i musiałaby być wydana w wielu tomach. Na jej podstawie mogłoby powstać kilkanaście oddzielnych opracowań.

Z pracy dowiadujemy się m.in. jakie nazwiska występowały na ziemi garwolińskiej od 1610 roku, jakie szlacheckie rodziny zamieszkiwały Garwolin i okolice, jakie choroby i nieszczęścia spotykały naszych przodków oraz jakie zawody uprawiali. Opracowanie publikacji trwało 8 lat i było możliwe dzięki uprzejmości Kurii Siedleckiej i Parafii Przemienia Pańskiego w Garwolinie - informuje Sebastian Jędrych.

W ostatnich latach w Polsce bardzo popularne stały się genealogia i badanie losów własnej rodziny. Wiele osób zajmuje się tym amatorsko, z potrzeby poznania własnych korzeni.

Jeżeli Państwa korzenie wywodzą się z ziemi garwolińskiej, to opracowanie „Ludzie z Garwolina i okolic 1610-1945” z pewnością okaże się bardzo przydatną publikacją, od której będą Państwo mogli zacząć swoje badania genealogiczne lub je kontynuować, nie wychodząc z domu – zapewnia autor pracy.

Autor przyznaje, że praca ma wciąż wiele błędów, spowodowanych m.in. amatorskim charakterem tłumaczeń z języka łacińskiego i języka rosyjskiego, niedbałym charakterem pisma księży, monotonicznością wprowadzania danych oraz automatyzacją procesu indeksacji.

- Każde zwrócenie uwagi na błąd pomoże ulepszyć pracę. Publikacja jest dla nas samych. Chcę, by była coraz lepsza i atrakcyjniejsza – podkreśla Sebastian Jędrych.

Obecnie autor na własną rękę, dzięki uprzejmości portalu www.garwolin.org, uzupełnia publikację o zdjęcia, które wizualizują osoby w niej opisane. Autor zachęca do przesyłania zdjęć, co pozwoli na pełną wizualizację pracy. Co roku – jeśli okoliczności pozwolą – praca będzie aktualizowana o nowe dane z kolejnych lat oraz zdjęcia.

Gotowa praca została opublikowana 1 listopada 2013 na stronie

www.genealogia.garwolin.org.

Na stronie można znaleźć informacje o tym, jak korzystać z opracowania, a także kilka słów o autorze i wiele innych ciekawych informacji.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com