Sakramenty

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. Chrystus powierzył je Kościołowi, stąd nazywamy je „sakramentami Kościoła”. Sakramenty nazywamy sakramentami wiary - dają nam zbawienie i pomagają osiągnąć życie wieczne.

Celem sakramentów jest:

  • uświęcenie człowieka
  • budowanie mistycznego Ciała Chrystusa
  • oddawanie czci Bogu.

Sakramenty dzielimy na trzy grupy:

  • wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia
  • uzdrowienia: Pokuta, Namaszczenie, chorych
  • w służbie wspólnoty Kościoła: Kapłaństwo, Małżeństwo

Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej

w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski (23.01.2010 r.)

Sakramenty udzielane przez Kościół i we wspólnocie kościelnej są DAREM, który jest nieodłącznie związany z aktualną, żywą wiarą i prowadzi do ubogacenia życia poszczególnych osób oraz odnajdywania przez nich miejsca we wspólnocie wierzących. 

Sakramenty są dla ludzi przygotowanych do ich przyjęcia, a przede wszystkim wykazujących stosowną do swego wieku i stanu wiarę (kan. 843). Przyjęcie sakramentów bez odpowiedniej wiary niesie ze sobą niebezpieczeństwo magicznego ich pojmowania i takiego też korzystania z nich. Dodatkowo dochodzi niebezpieczeństwo traktowania duszpasterza nie jako ojca wspólnoty parafialnej, reprezentującego Chrystusa i Kościół, ale jako urzędnika świadczącego określone usługi (por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, nr 22).

Nie można udzielać sakramentów osobom, które dobrowolnie i świadomie, a przy tym często w sposób publiczny, odrzucają nauczanie Ewangelii i Kościoła w podstawowych zagadnieniach moralnych lub nie akceptują wspólnoty Kościoła, mającej także wymiar hierarchiczny (zob. kan. 750nn.).

Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której mieszka dana osoba. Sakramenty bowiem są udzielane we wspólnocie Kościoła konkretyzującego się w lokalnej wspólnocie wierzących. Sakramenty też budują tę wspólnotę. Udzielanie i przyjmowanie sakramentów nie jest sprawą prywatną, lecz dokonuje się w odniesieniu do wspólnoty.

Przyjmowanie sakramentów nie jest ani magiczną koniecznością, ani formalną usługą ze strony Kościoła, którą można nabyć za pieniądze z jakichkolwiek względów bez stosownej postawy życiowej, czy gotowości do jej zmiany.

Chrzest Św.

Najbliższe katechezy chrzcielne odbędą się 8 października 2023 r. po Mszy o 8.oo (w kościele). Informacja dla rodziców i chrzestnych Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii z wielką radością i w sposób uroczysty, w II ...

Czytaj dalej

Spowiedź Św.

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po Chrzcie popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi z wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą absolucji kapłańskiej.

Czytaj dalej

I Komunia Św.

Msza Święta z udziałem dzieci w naszej świątyni odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 12:00. Pierwsza Komunia św. Pierwsza Komunia św. w parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie odbędzie się 25 maja 2024 r. Rozpoczęliśmy już ...

Czytaj dalej

Bierzmowanie

Informacje dla rodziców i kandydatów do bierzmowania 2022/2023 Kandydaci do bierzmowania, uczniowie klas siódmych, mają już obowiązek znać: zagadnienia wstępne plus definicje: co to jest bierzmowanie? co to jest sakrament? siedem darów Ducha Świętego; wszystkie zagadnienia o Trójcy Świętej ...

Czytaj dalej

Małżeństwo

Drodzy Młodzi, przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą ...

Czytaj dalej

Kapłaństwo

Jezus Chrystus, jedyny i wieczny Kapłan, dla pasterzowania Ludowi Bożemu i ustawicznego jego pomnażania ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro całego Ciała (KK 18). Powołanych spośród Ludu Bożego ustanowił sługami, aby posiadali w społeczności ...

Czytaj dalej

Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu ...

Czytaj dalej
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com