Kolegiata

20 kwietnia 2011 roku ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski nadał kościołowi Przemienienia Pańskiego w Garwolinie tytuł KOLEGIATY i powołał przy niej Kapitułę Kolegiacką. Zadaniem kapituły będzie kształtowanie nauczania społecznego związanego z Krzyżem.  Jako członkowie kapituły zostali powołani:

Prepozyt: ks. prałat Ryszard Andruszczak

Członkowie to w pierwszym rzędzie kapłani związani z wydarzeniami 1984r (obrona krzyża w szkole w Miętnem)

 • ks. prałat Sławomir Żarski ( kanonik gremialny)
 • ks. kanonik Stanisław Bieńko ( kanonik gremialny)
 • ks. prałat Henryk Bujnik (kanonik honorowy)
 • ks. Andrzej Banasiuk (kanonik honorowy)
 • ks. Jan Madej (kanonik honorowy)
 • ks. Marek Skwierczyński (kanonik honorowy)

W skład konwentu osób świeckich "Lux Christi" wchodzą:

 • Małgorzata Małachowska - dyrektor KLO w Garwolinie,
 • Robert Kużbida - nauczyciel historii w KLO w Garwolinie,
 • Robert Kowaluk - prawnik, Anna Żochowska - lekarz,
 • Aneta Sobierajska - katecheta,
 • Jolanta Lubuska - wicedyrektor KLO w Siedlcach.

PS. Od tej pory zamiast  stwierdzenia: 
„Byłem  na Mszy św. w starej parafii” 
możemy z dumą powiedzieć:
„Byłem na Mszy św. w Kolegiacie”

A tu dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Flont fragmenty uroczystości wręczenia godności kanonickich
w dniu 6 sierpnia 2011 r.

 
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com