Katechezy dla narzeczonych

Drodzy Młodzi,

przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą względem Was, aby przez to w przyszłości pięknie wzrastać w miłości małżeńskiej. Nie pozwólcie, by zewnętrze przygotowania zabrały smak duchowego święta jakim jest wejście w przymierze z Bogiem w sakramencie małżeństwa.
 
Każdy chrześcijanin, który zamierza zawrzeć Sakramentalny związek małżeński musi być do niego odpowiednio przygotowany. Przed zgłoszeniem zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej (zwyczajowo jest to kancelaria parafii zamieszkania narzeczonej) młodzież zobowiązana jest ukończyć cykl spotkań przygotowawczych i posiadać zaświadczenie ukończenia tych spotkań.

Więcej informacji o przygotowaniu i dokumntach potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego znajdą Państwo w zakładce Małżeństwo.

Katechezy i Dzień skupienia dla narzeczonych

Odbycie katechez oraz uczestnictwo w Dniu Skupienia jest warunkiem rozpoczęcia przygotowania do Małżeństwa  w kancelarii parafialnej. 

Terminy najbliższych spotkań: 24. 04 (I część), 15. 05 (II część), miejsce - Centrum Sportu i Kultury,
ul. Nadwodna 1 (sala konferencyjna), 22. 05 (III część).
Dzień skupienia: 08. 05 po Mszy św. o godz. 10.00 (w kościele).
Drugi cykl katechez: 
29. 05 (I część), 5. 06 (II część), 12. 06 (III część).
Prosimy o zapisanie się na katechezy przy pomocy formularza znajdującego się poniżej, klikając w przycisk "Zapisz się", przy wybranym terminie.

Jeśli ktoś z różnych powodów zaniedbał to przygotowanie, jest możliwość ukończenia kursu poza parafią:

Polecamy także stronę internetową - Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej

Oprócz katechez obowiązkowe jest spotkanie w Poradni rodzinnej z Doradcą życia rodzinnego z  p. Beatą Mazek  tel. 787 705 057. Więcej informacji w zakładce Poradnia rodzinna.

Najbliższe katechezy

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com