Katechezy dla narzeczonych

Drodzy Młodzi,

przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą względem Was, aby przez to w przyszłości pięknie wzrastać w miłości małżeńskiej. Nie pozwólcie, by zewnętrze przygotowania zabrały smak duchowego święta jakim jest wejście w przymierze z Bogiem w sakramencie małżeństwa.
 
Każdy chrześcijanin, który zamierza zawrzeć Sakramentalny związek małżeński musi być do niego odpowiednio przygotowany. Przed zgłoszeniem zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej (zwyczajowo jest to kancelaria parafii zamieszkania narzeczonej) młodzież zobowiązana jest ukończyć cykl spotkań przygotowawczych i posiadać zaświadczenie ukończenia tych spotkań.

Więcej informacji o przygotowaniu i dokumntach potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego znajdą Państwo w zakładce Małżeństwo.

Katechezy i Dzień skupienia dla narzeczonych

Odbycie katechez oraz uczestnictwo w Dniu Skupienia jest warunkiem rozpoczęcia przygotowania do Małżeństwa  w kancelarii parafialnej. 

Terminy najbliższych spotkań: 15. 01. (Dzień skupienia), 22. 01 (I część), 29. 01 (II część), 05. 02 po Mszy św. o godz. 8.00 (III część).

Prosimy o zapisanie się na katechezy przy pomocy formularza znajdującego się poniżej, klikając w przycisk "Zapisz się", przy wybranym terminie.

Jeśli ktoś z różnych powodów zaniedbał to przygotowanie, jest możliwość ukończenia kursu poza parafią:

Polecamy także stronę internetową - Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej

Oprócz katechez obowiązkowe jest spotkanie w Poradni rodzinnej z Doradcą życia rodzinnego z  p. Beatą Mazek  tel. 787 705 057. Więcej informacji w zakładce Poradnia rodzinna.

Najbliższe katechezy

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com