Być Bliżej - podsumowanie projektu

„Być bliżej- to proste słowa znaczą bardzo wiele. Być bliżej to znaczy zobaczyć coś z bliska, przyjrzeć się temu uważnie, dobrze poznać i posmakować ,Być bliżej to po prostu wejść w świat innego człowieka, odkryć jego problemy i oczekiwania. Być bliżej to podać dłoń, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia.

Taki właśnie jest cel, taka idea projektu , który od września 2021r. z inicjatywy proboszcza garwolińskiej kolegiaty ks. Stanisława Szymusia jest realizowany w Garwolinie. Z założenia, parafia i pracujący w niej księża, to miejsce i ludzie o większej wrażliwości dla osób wykluczonych z życia społecznego z różnych względów. Tam w szczególny sposób dostrzega się problemy osób niepełnosprawnych, starszych i niedosłyszących. Tam przygarnia się odrzuconych, wykluczonych. Ta empatyczna postawa spowodowała szukanie sposobu ich przygarnięcia, włączenia do życia społecznego. Tak powstał projekt społeczny zatytułowany „ Być Bliżej- włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Jego celem było wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi, propagowanie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i łagodzenie skutków pandemii.

Zacieśnienie relacji między różnymi grupami społecznymi, obserwowanie wzajemnych reakcji i przyczynianie się do poprawy kondycji psychicznej i samoakceptacji osób wycofanych społecznie, następowało także podczas kolejnych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez zespół projektowy.

Były to kolejno:

- spotkanie integracyjne ,w którym umiejętnie i z dużą doza wrażliwości , poprzez prowokowanie i zachęcanie do rozmów i udziału w zabawach i ćwiczeniach psychologicznych, doprowadzono do wzajemnego, pogłębionego poznania się grup społecznych. Dodatkową atrakcją spotkania był poczęstunek i degustacja lokalnych przysmaków, przygotowanych przez wolontariuszy z Klubu Seniora w Garwolinie.

- koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „ SONATA” oraz koncert Macieja Miecznikowskiego. Podczas spotkań z  kulturą żywego słowa, w czasie których słuchano utwory  muzyczne wysokiej rangi , odczytywano fragmenty homilii św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego spotykali się ludzie z różnych środowisk. Wspólne wzruszenia , bycie razem, przyczyniały się do wzrostu świadomości poczucia własnej wartości osób niepełno sprawnych i nie tylko.

- cieszące się ogromnym zainteresowaniem spotkanie motywacyjne z Jaśkiem Melą. Młody człowiek, który pomimo ogromnej utraty sprawności zdobył oba bieguny, odbył wyprawę  na Kilimandżaro i Elbrus, przekonywał, że ograniczenia fizyczne nie mogą stać na przeszkodzie w realizowaniu własnych marzeń i pragnień. Mówił o tym, że wszystko jest w zasięgu możliwości i tylko trzeba tego chcieć. Na tym spotkaniu obecna była także Małgosia Grzegrzółka- „ garwoliński motylek”. Dziewczyna na co dzień poruszająca się na wózku inwalidzkim, w wodzie przełamuje wszelkie bariery i zdobywa coraz więcej medali w zawodach pływackich w całej Polsce. Promuje nie tylko nasze miasto, ale udowadnia, że granice świata osób z ograniczeniami fizycznymi można przesuwać coraz dalej i dalej i pozwala to przenikać w światy innych grup społecznych. Zacierają się bariery i ograniczenia, bo one tkwią tylko w naszej głowie.

Jak ciekawy jest świat z punktu widzenia osób niepełnosprawnych ukazują nam prace artystyczne wykonane prze z osoby z kręgu stowarzyszeń na co dzień skupiających osoby z różnymi ograniczeniami. Podczas realizacji projektu zaproszono uczestników do wykonania obrazów i zorganizowano ich wernisaż. Zaprezentowano je na ogrodzeniu parafii i urzędu miasta, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego miasta Garwolina. Zadziwiają żywością barw, i radosnym nastrojem, uczą zdrowszą część społeczeństwa ,że obok nas żyją ludzie którzy maja inne problemy wynikające z dysfunkcji zdrowotnej, że powinniśmy je dostrzegać i uczyć się wzajemnie funkcjonować.

Wszystkie działania odbywały się na terenie kolegiaty w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, a skierowane były do mieszkańców powiatu garwolińskiego, mińskiego, otwockiego i siedleckiego. Łącznie udział w projekcie wzięło udział 39 osób.

Wartością dodaną projektu była otwartość na ludzi. W wydarzeniach kulturalnych i społecznych oprócz uczestników projektu wzięła w nich udział znaczna liczba mieszkańców Garwolina.

Główną idą projektu było niwelowanie barier społecznych dla osób niepełnosprawnych. Jedna z takich barier jest wada słuchu, powodująca znaczne wykluczenie z życia społecznego, osób nią dotknięty. W ramach realizacji projektu  zdecydowano o zainstalowani pętli indukcyjnej, stanowiącej wsparcie  dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Jest to wysokiej klasy urządzenie elektromagnetyczne, pozwalające na poprawę słyszalności ,ponieważ podaje impuls wprost do urządzenia słuchowego eliminując tzw „szum” zewnętrzny. Pomoże to w lepszej percepcji świata zewnętrznego i przyczyni się do zmniejszenia wykluczeniu. Pętla została zainstalowana na terenie kolegiaty i urzędu miasta.

Projekt „ Być bliżej” ma ogromne znaczenie dla poprawy stosunków społecznych miasta Garwolina. Dzięki wydarzeniom kulturalnym i społecznym powstała większa integracja różnych środowisk. Mieszkańcy mieli okazje poznać środowisko osób z różnymi ograniczeniami. Przekonali się, że każdy ma prawo do realizowania swoich pragnień i marzeń. Dowiedzieli się, że trzeba sobie wzajemnie  przełamywać bariery, a wtedy poprzez większą integrację i  współpracę ubogaca się całe społeczeństwo.

„Być bliżej” to podać rękę , stanąć razem we wspólnym śpiewie, pracy artystycznej. To wykorzystanie nowoczesnej technologii do poprawy jakości życia. To bycie razem .Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com