Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Oaza gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin).

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła - parafii, dekanatów, diecezji.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ- ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) - greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Ruch Światło-Życie gromadzi się  na chwałę Bożą w Parafii Przemienienia Pańskiego od 39 lat.

Jesteśmy ludźmi, których połączyła miłość do Jezusa, naszego osobistego Pana i Zbawiciela.

Nasza wspólnota dzieli się na grupy, na ową grupę składa się animator, który przewodniczy i uczestnicy, którzy są odpowiednio od wieku przydzielani danemu etapowi formacji.

Na spotkaniach dzielimy  się swoim życiem, rozmawiamy na tematy wiary, a także dyskutujemy. Taka forma spotkań w niewielkich grupach o stałym składzie pozwala na osobiste doświadczenie wspólnoty i zawiązanie przyjaźni.

Siły zbieramy na Eucharystiach „oazowych”, które odbywają się w piątki o 17:30. Staramy się uczestniczyć w nich, a także przygotowywać ich oprawy poprzez służbę liturgiczną, przygotowanie darów ofiarnych, modlitwy powszechnej oraz komentarzy objaśniających różne części liturgii.

Także schola śpiewająca na tej Mszy składa się w znacznej mierze z członków naszego Ruchu (choć nie tylko).

Oprócz tego okazyjnie prowadzimy spotkania o charakterze modlitewnym - dla wspólnoty bądź dla wszystkich parafian. Ukoronowaniem formacji w ciągu roku jest oaza wakacyjna, która jest ważnym elementem dla każdego moderatora, animatora i uczestnika.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com