Iskra Bożego Miłosierdzia

Patronami naszymi są:  Pan Jezus Miłosierny, św. s. Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Ojciec Pio, bł. ks. Michał Sopoćko.

Grupa nasza modli się od 25 lat, zawsze w Kościele przed obrazem Jezu Ufam Tobie. Modlitwę prowadzili w różnych okresach czasu: śp. Marian Rękawek, śp. Tadeusz Kotlarski, Janina Wojtaś, Urszula Sobieska, Grażyna Kapica, Teresa Filaber, Halina Wojdat, Maria Trzcińska i in.

Od 01.01.2012 roku Ks. biskup Zbigniew Kiernikowski z Ks. prałatem Ryszardem Andruszczakiem nadali nam nazwę: ISKRY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO i dla pełni radości Bożej i naszej wyrazili zgodę na EUCHARYSTIĘ w każdy I Piątek Miesiąca o godzinie 15.00. Kuratelę nad naszą ISKRĄ przyjął ks. proboszcz naszej parafii: prałat Ryszard Andruszczak oraz ks. Wiesław Mućka.

Liczba modlących jest zmienna. Grupa jest otwarta dla chcących  się modlić.

Grupa NIE PROWADZI ZBIÓREK PIENIĘDZY!

O owocach i łaskach otrzymanych za pośrednictwem Obrazu Jezu Ufam Tobie i wspólnotowej modlitwie będziemy opowiadać na spotkaniach grupy.  Jesteśmy wdzięczni za wszelkie dobra, którymi nas Miłosierny Pan Bóg obdarował. Jesteśmy wdzięczni Ks. biskupowi i ks. prałatowi za opiekę nad nami  i księżom posługującym w konfesjonałach. Bóg zapłać i Szczęść Boże wszystkim czcicielom Miłosierdzia Bożego.

Cele modlitwy i adoracji

 • Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w parafii, w rodzinach, w Ojczyźnie i poza Jej granicami,
 • Modlitwy są w intencjach: Kościoła, Ojczyzny, Papieża, Pokoju w Ojczyźnie  i na świecie, ekumenizmu, duchowieństwa, dusz konsekrowanych, misji i rodzin, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za chorych i konających oraz za  nas samych.
 • Szerzenie miłości miłosiernej: modlitwą, pomocą materialną i duchową, rozmową,
 • Bezpłatną naprawą różańców (z zachowaniem dyskrecji),
 • Angażowanie się w życie Parafii, uświęcanie się postami, modlitwą i jałmużną,
 • Udział w Rekolekcjach, pielgrzymkach, zjazdach,
 • Prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata dnia 28 września.
 • Przyjmowanie intencji modlitewnych proszących o modlitwę z zachowaniem dyskrecji i anonimowości!
 • Okazywanie Miłosierdzia Bożego słowem i czynem.
 • Członkowie: Każdy, kto akceptuje cele i założenia Iskry Miłosierdzia Bożego (wyłączając osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych)

Sposoby realizacji:

 • Codzienne modlitwy czcicieli Miłosierdzia Bożego: Koronka do Miłosierdzia Bożego, śpiew i modlitwy w intencjach Kościoła, Papieża, duchowieństwa, misji i wiernych w/g modlitw zatwierdzonych przez Kościół, posiadających NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR,
 • o godzinie 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z Drogą Krzyżową po Kościele.
 • W każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 jest odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwy i pieśni całej wspólnoty.
 • Msza Święta w Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Wielkanocy o godz. 15,00 przed obrazem Jezu ufam Tobie,
 • Propagowanie modlitwy do Miłosierdzia Bożego przez Skype. Od 5 lat mamy otwartą grupę modlitewną na Skype i modlimy się codziennie o godz. 15:00 do Bożego Miłosierdzia i o 19:15 odmawiamy Różaniec Święty. Osoby prowadzące modlitwy: Krystyna Jakubowska, Teresa Maciocha, Marta Drela, Milenka Jakubowska, Grażyna Kapica. W tych codziennych modlitwach uczestniczą osoby stałe z Różana, Dęblina, Garwolina, Wrocławia, Madrytu i Warszawy. W modlitwach czasami biorą udział goście domowi i znajomi z Puław, Torunia oraz byli obserwatorami 2 os. z Algierii.
 • Pomoc osobom samotnym i rodzinom ( w miarę możliwości) szukającym naszej pomocy z Garwolina i z innych parafii , m.in. Żelechów, Samogoszcz, Górzno, Izdebno, Dęblin, Ostrówek, Miętne, Górki, i in. z zachowaniem dyskrecji.
 • Spotkania opłatkowe z udziałem księży tutejszej parafii.
 • Współpraca z miejscowym punktem charytatywnym.
 • Wypożyczanie książek o tematyce i charakterze religijnym w Bibliotece Katolickiej przy Oratorium Iskry Bożego Miłosierdzia.
 • Wyjazdy z modlitwą na zaproszenie do innych parafii. Do chwili obecnej wspólnotowe modlitwy odbyły się w Kościele p.w. Trójcy Świętej w Gończycach i w Samogoszczy.
 • Pozyskiwanie osób uzdolnionych do realizacji w/w zadań.
 • Zbiórka zniszczonych różańców.
 • Kserowanie i udostępnianie tekstów modlitw i pieśni wiernym miejscowym i przejezdnym.
 • Pielgrzymka z Częstochowy do Łagiewnik w każdą I sobotę po Bożym Ciele (piesza).
 • "Rekolekcje w drodze" z Warszawy do Wilna w dniach 19 - 21 marca (autokarowa)
 • Prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata dnia 28 września.
 • adoracji Relikwii Św. s. Faustyny z rozważaniem Kalendarium Życia św. s. Faustyny
 • czytania i rozważania Pisma Świętego
 • czytania i rozważania Dzienniczka Św. s. Faustyny
 • korzystania z biblioteki Katolickiej w naszym Oratorium.
 • śpiewanie Koronki do Miłosierdzia Bożego i pieśni religijnych
 • rozeznawania potrzeb indywidualnych w parafii i z okolic
 • składania próśb o modlitwę grupy - bezpłatnie !
 • integracji grupy

Proponujemy, zapraszamy i prosimy na spotkania czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Kontakty z grupą

Kapica Grażyna

 
508 660 430
 
605 420 076
 
Skype: Grażynka lub grazynka19470306

Wojdat Halina

 
512 320 952

Krystyna Jakubowska

z Parafii p.w. Św. Anny w Różanie

Parafialna Biblioteka Katolicka i Oratorium Bożego Miłosierdzia

Od listopada 2014 r.  w naszej parafii jest czynna Parafialna Biblioteka Katolicka i Oratorium Bożego Miłosierdzia. Możemy korzystać codziennie oprócz sobót, niedziel, świąt kościelnych i państwowych, w godzinach ustalanych na bieżąco wg potrzeb osób zainteresowanych i możliwości wolontariuszy. (Soboty są przeznaczone na sprawy wewnętrzne Oratorium: przygotowanie i kserowanie materiałów do prowadzonych modlitw, informacji do gazetki w naszej gablocie, lub pomoc osobom potrzebującym).

W zebranym księgozbiorze znajdziemy: książki teologiczne, literaturę katolicką, encyklopedie, słowniki, wyd. muzealne, leksykony, przewodniki, literaturę piękną: (ks. obyczajowe), poezję, biografie świętych i świeckich, książki popularno – naukowe z różnych dziedzin wiedzy (medycyna, historia, sztuka, geografia, sport, technika, kulinaria, rękodzieło), przepisy kulinarne i wiele innych.

Biblioteka Katolicka nadal przyjmuje bezpłatnie dary książek, czasopism, płyt, oraz w ramach tworzonego Muzeum Wiary Katolickiej  Ziemi Garwolińskiej i Mazowieckiej, pamiątki Wiary Katolickiej z terenu miasta Garwolina  i okolic. Pragniemy zachować pamięć o korzeniach  naszej wiary i wiary  naszych przodków. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom. Bóg zapłać.

Koronka do Bożego Miłosierdzia ulicami Garwolina

,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata" od wielu lat odbywa się w dniu 28 września, o godz. 15:00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. W środę nasi parafianie z Proboszczem ks. Ryszardem i ks. Wiesławem zgromadzili się na Skwerze Solidarności, by błagać o miłosierdzie dla świata całego. Modlitewne spotkanie poprowadziła wspólnota Iskra Bożego Miłosierdzia naszej parafii.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com