Pielgrzymowanie Duchowe

Zapraszamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogą fizycznie wyruszyć na pielgrzymi szlak do tronu Matki, na Pielgrzymowanie Duchowe do naszej kolegiaty.
Codziennie od 4 - 14 sierpnia rozpoczynamy Eucharystią o godz. 20.oo.
W programie różaniec, adoracja i apel Jasnogórski.

W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 4 sierpnia do 14 sierpnia:
1. Będzie - w miarę możliwości - codziennie uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma
5. Przekaże swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki
    można to uczynić:
      - wręczając ją swoim duszpasterzom, ewentualnie komuś, kto idzie na Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie.Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com