Komunikat o pogrzebie.

Informujemy, że w sobotę rano odszedł do wieczności ks. Kan. Mieczysław Mikulski.                            

Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg następującego porządku:                                                                                
- wtorek, godz. 19.oo Msza żałobna z udziałem księży z dekanatu                                                                      
- środa, 10.3o różaniec, godz. 11.oo Msza pogrzebowa z udziałem ks. Bpa.

Ks. kan. Mieczysław Mikulski urodził się 1 stycznia 1951 w Garwolinie i tam w parafii Przemienienia Pańskiego został ochrzczony. Jego rodzicami byli Piotr i Jadwiga z d. Maszkiewicz, małżonkowie Mikulscy. Szkołę Podstawową ukończył w 1965 r. w Garwolinie. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Chemicznym we Wrocławiu i tam uzyskał świadectwo maturalne w 1970 r. 

Zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne i formację do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1976 r. w kościele Przemienienia Pańskiego w Garwolinie z rąk biskupa Jana Mazura, wraz z ks. Edmundem Szarkiem. 

Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Wojcieszków (1976-1978), Huszcza (1978-1980) i Stoczek Węgrowski (1980-1985). 

Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską była parafia Hrud, od 28 sierpnia 1985 r. Tutaj podjął różne formy duszpasterskie i działania gospodarcze, a parafianie prosili biskupa, aby nie przenosił ich proboszcza.

Kolejną placówką była parafia Swory, od 21 lipca 1988 r. Tutaj także parafianie z wdzięcznością i żalem żegnali swego proboszcza, prosząc biskupa o dalsze jego pozostanie.

Parafię Sosnowica objął 1 maja 2001 r. Z parafianami podejmował różne inicjatywy gospodarcze i prowadził systematyczne duszpasterstwo. W dekanacie parczewskim był dwukrotnie wybrany przez kapłanów na urząd wicedziekana, a biskup siedlecki zatwierdził ten wybór.

Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, doceniając jego gorliwość duszpasterską i troskę o sferą gospodarczą powierzonych mu placówek duszpasterskich, mianował go 23 stycznia 2008 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej.

Z dniem 26 sierpnia 2009 r. został mianowany proboszczem parafii Jeziorzany. W parafii prowadził systematyczne duszpasterstwo i podejmował bieżące prace remontowo-budowlane. Tutaj pojawiły się kłopoty zdrowotne, które skutkowały koniecznością leczenia. Z dniem 30 czerwca 2019 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w Garwolinie. 

Zmarł 4 czerwca 2022 r. w szpitalu w Garwolinie. Przeżył 71 lat, w tym prawie 46 lat w kapłaństwie (bez dwóch dni). 

Requiescat in pace. 

opr. ks. Bernard Błoński

Za: www.podlasie24.plArchiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com