Uaktualnienie niektórych modlitw

Episkopat Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego na Jasnej Górze w dniach od 27 do 29 sierpnia 2020 roku, określił poprawną wersję tekstów niektórych modlitw.

Oto istotne postanowienia:

1. Poprawna wersja Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz, któryś jest w niebie (nie: który jesteś w niebie),

2. Poprawna formuła Pozdrowienia Anielskiego to Zdrowaś Maryjo (nie Mario), błogosławionaś Ty między niewiastami(nie: błogosławiona jesteś).

3. W fatimskim akcie strzelistym z modlitwy różańcowej, modlitwa „O mój Jezu” ma formułą: „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

4. Antyfona maryjna w okresie wielkanocnym:

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja

5. Poprawny tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

Obowiązująca formuła: „któraś wypłynęła” nawiązuje do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa. Siostra Faustyna używała w „Dzienniczku” różnych brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813).

6. Poprawna forma modlitwy za zmarłych: Wieczny odpoczynek (nie: wieczne odpoczywanie) racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com