Sympozjum "POSŁANNICTWO KATOLIKÓW ŚWIECKICH W PARAFII"

Kapituła Kolegiacka przy parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie wraz z Konwentem Lux Christi
zaprasza kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów, nauczycieli na drugie sympozjum z cyklu „Lux Christi” SÓL ZIEMI, ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA „POSŁANNICTWO KATOLIKÓW ŚWIECKICH W PARAFII”

Sympozjum odbędzie się 18 października 2014 r. w Sali kina Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1.

Program

10:00 Przywitanie przybyłych gości – ks. Prałat Ryszard Andruszczak, prepozyt Kolegiaty Garwolińskiej, dziekan dekanatu garwolińskiego
10:10 Słowo wprowadzenia – Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki
10:15 Wykład wprowadzający – ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
10:45 Posłannictwo nauczyciela w szkole i parafii – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11:15 Dyskusja
11:35 Przerwa na kawę
12:00 Parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas jako miejsce zaangażowania laikatu - ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
12:30 Dyskusja
12:50 Podsumowanie Sympozjum – ks. dr Paweł Kindracki, wicedyrektor Wydziału Nauczania Kurii diecezjalnej w Siedlcach

Wspólna agapa w auli im. Ks. Stanisława Maksymowicza, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Nauczycie oraz katecheci będą mogli otrzymać zaświadczenie o wzięciu udziału w Sympozjum.

Serdecznie zapraszamy.Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com