Nowi lektorzy i ministranci

W niedzielę, 1 października 2023 r., po odpowiednim przygotowaniu, 7 ministrantów zostało włączonych do grona lektorów, a 3 kandydatów przyjęło strój ministranta.

Życzymy nowowyświęconym lektorom i ministrantom gorliwości w wypełnianiu obowiązków, oraz satysfakcji ze służby przy ołtarzu.Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com