Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

Dzisiaj, 4 września, uroczystą Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2023/24. 

We Mszy św. brali udział dyrekcje, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Katolickiego Liceum.
Mszy św. przewodniczył ks. Jakub Przygrodzki - prefekt KLO, a holimię wygłosił ks. Kamil Fraczek, który w tym roku rozpoczyna pracę jako nauczyciel religii w I LO na "Długiej".

 

zdjęcia: ks. Michał BuczyńskiArchiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com