Relacja z pielgrzymki - 13 sierpnia

Przyrów - Mirów

Przeszliśmy dzisiaj etap z Przyrowa do Mirowa, długości 29 km przechodząc przez parafie: Żuraw i Małusy Wielkie. Nocujemy w Mirowie, w parafii Niepokalanego Serca NMP

Dziś modlimy się za Kuchnię Pielgrzymkową, Łączników, Kierowców Bagażowych oraz Zaopatrzenie.

Pielgrzymka dotarła na przedmieścia Częstochowy, do Mirowa. Na Jasną Górę pozostało ok. 8 km. Dzisiejszy dzień jest czasem podsumowania pielgrzymki, uczynienia rachunku sumienia, pojednania z Bogiem i Kościołem oraz szczególną okazją do wyrażenia wzajemnej wdzięczności za wspólnie przeżyte chwile tegorocznego pielgrzymowania. Dobrą okazją, aby to uczynić będzie Lasek Pojednania.

za: www.pielgrzymka-podlaska.pl

zdjęcia: ks. Michał CelejArchiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com