Relacja z pielgrzymki - 12 sierpnia

Dzisiaj przeszliśmy etap:
- z Żelisławic i Żelisławiczek do Przyrowa, długości 32 km, 
przechodząc przez parafie: Secemin, Koniecpol, Św. Anna.
Nocujemy na terenie parafii Przyrów.
Do celu naszego pielgrzymowania – Jasnej Góry pozostał już tylko jeden dzień.
43. PPP na Jasną Górę powoli dobiega końca. Zanim spojrzymy w oczy Matki zastanówmy się nad tym, co się dokonało. Szczególnym momentem jutrzejszego dnia będzie Lasek Pojednania. Niech pomocą do jego przeżycia stanie się rachunek sumienia. Warto zastanowić się, co nowego ta pielgrzymka wniosła w moje życie, czy jestem już pojednany z Bogiem i ludźmi? Czy przyjmuję Chrystusa do swego serca w Komunii Świętej? Czy doświadczając Bożego miłosierdzia potrafię okazywać miłość miłosierną bratu i siostrze? Czy już podjąłem (podjęłam) jakieś konkretne postanowienia dotyczące mojej wiary w Chrystusowy Kościół?
Dziś modlimy się za Służbę Czystości i Kwatermistrzostwo (za: www.pielgrzymka-podlaska.pl).

 

zdjęcia: ks. Michał CelejArchiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com