Relacja z trasy pielgrzymki - 10 sierpnia

Dzisiaj przebyliśmy etap: 

- z Kostomłotów do Łopuszna i Jedla, długości również 28 km

 przechodząc przez parafie: Chełmce i Strawczyn. Nocujemy na terenie parafii Łopuszno.

Dzisiejszy temat konferencji brzmiał: „Kościół strażnikiem i szafarzem sakramentów”. Podstawowym zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji Chrystusa w głoszeniu Ewangelii zbawienia i w celebrowaniu jej szczególnie w sakramentach, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej.
Dzisiaj święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Otaczamy modlitwą wszystkich diakonów a szczególnie tych posługujących w naszej Pielgrzymce. Dziękujemy im za posługę. Otaczamy modlitwą Służbę Muzyczną i Liturgiczną (za: www.pielgrzymka-podlaska.pl). 

 

zdjęcia: ks. Michał Buczyński i www.diecezja.siedlce.plArchiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com