Relacja z trasy pielgrzymki - 9 sierpnia

Dziś przeszliśmy etap z Suchedniowa do Kostomłotów, długości 32 km, przechodząc przez parafie: Ostojów, Łączna, Występa, Zagnańsk, Samsonów. To diecezja kielecka, z której pochodzi nasz biskup ordynariusz, Kazimierz Gurda.

Rozważaliśmy treści dotyczące życia rodzinnego. Jest to droga do świętości, którą kroczy większość wierzących. Dziś w sposób szczególny modliliśmy się za Służbę Zdrowia.

Swoją obecnością na trasie pielgrzymki zaszczycił nas Biskup Kazimierz Gurda. Wczoraj spotkał się z kapłanami i klerykami posługującymi w pielgrzymce, a dziś przewodniczył Mszy św. sprawowanej w kościele w Suchedniowie o godz. 7.00. (za: www.pielgrzymka-podlaska.pl)

zdjęcia: ks. Michał Buczyński

 Archiwum

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com