Chrzest

   Informacja dla rodziców i chrzestnych

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii z wielką radością i w sposób uroczysty,
w II i IV niedzielę miesiąca na głównej Mszy św. o godz. 12.00.

Do Sakramentu chrztu św. rodzice i chrzestni powinni się odpowiednio przygotować.

W tym celu organizowany jest cykl katechez dla rodziców i chrzestnych.

Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni
mają obowiązek uczestniczyć w 4 katechezach chrzcielnych.

Katechezy odbywają się w naszej parafii
w każdy I, II, III i IV czwartek miesiąca o godz. 19.00

(z wyjątkiem wakacji: lipiec i sierpień).

*************************************************************************************

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO CHRZTU ŚW. do pobrania poniżej:

 

*************************************************************************************

TERMINY KATECHEZ CHRZCIELNYCH

GRUDZIEŃ   2017:
07 grudnia  (czw) godz. 19.00 - Katecheza I
14 grudnia  (czw) godz. 19.00 - Katecheza II
21 grudnia  (czw) godz. 19.00 - Katecheza III
28 grudnia  (czw) godz. 19.00 - Katecheza IV
spisanie aktów chrztu - 21 grudnia - (czw) godz. 20.00 
chrzest św. 26 grudnia- (wtorek) godz. 12.00

STYCZEŃ 2018:
4 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
11 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
18 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
25 stycznia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 11 i 25 stycznia- (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. - 14 i 28 stycznia - (niedziela) godz. 12.00

LUTY   2018:
1 lutego (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
8 lutego (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
15 lutego (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
22 lutego (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 8 i 22 lutego - (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. - 11 i 25 lutego - (niedziela) godz. 12.00

MARZEC  2018:
1 marca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
8 marca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
15 marca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
22 marca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 8 i 22 marca - (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. 11 marca - (niedziela) godz. 12.00

chrzest św. 31 marca - (Wielka Sobota) godz. 20.00

 

KWIECIEŃ  2018:
5 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
12 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
19 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
26 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 19 kwietnia - (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. - 2 kwietnia - (Poniedziałek Wielkanocny) godz. 12.00

chrzest św. - 22 kwietnia - (niedziela) godz. 12.00

MAJ  2018:
3 maja (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
10 maja (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
17 maja (czw) godz. 19.00 - Katecheza III
24 maja (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 10 i 24 maja - (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. - 13 i 27 maja - (niedziela) godz. 12.00

CZERWIEC  2018:
7 czerwca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza I
14 czerwca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza II
21 czerwca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza III
28 czerwca (czwartek) godz. 19.00 - Katecheza IV

spisanie aktów chrztu - 7 i 21 czerwca - (czwartek) godz. 20.00
chrzest św. - 10 i 24 czerwca - (niedziela) godz. 12.00

*************************************************************************************

 Podstawowe informacje związane z udzielaniem
sakramentu chrztu świętego:


  1. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.
  2. Zasadą ogólną jest, że chrztu dzieciom udziela parafia faktycznego miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie (co wiemy z doświadczenia, że często jest fikcją), ale o faktyczne zamieszkanie. Jest dobrym zwyczajem zgłoszenie się nowo przybyłych rodzin do kancelarii parafialnej, aby dać znać o swojej obecności w parafii. Można to także uczynić w trakcie odwiedzin duszpasterskich, czyli kolędy. Pamiętajmy, że jeżeli np. ktoś mieszka w Warszawie, a tylko na weekend przyjeżdża do rodziców do Garwolina - to miejscem faktycznego zamieszkania jest parafia warszawska i z tamtej parafii należy pobierać wszelkiego typu zaświadczenia.
  3. Jeśli planujemy chrzest dziecka, to zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezach chrzcielnych. Katechezy w naszej parafii odbywają się w każdy I, II, III i IV czwartek miesiąca o godz. 19.00 w auli Katolickiego Liceum (z wyjątkiem wakacji).
  4. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1,2).
  5. Warto wiedzieć, że również w przypadku gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka (zob. kan. 868 § 1,2). 
  6. Do funkcji rodziców chrzestnych mogą być powołane osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące i praktykujące czyli prowadzą życie zgodne z wiarą, wysłuchały katechez chrzcielnych i przedstawiły zaświadczenie wydane przez parafię faktycznego miejsca zamieszkania.
  7. Nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka: osoby niepraktykujące; osoby, żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego), młodzież  nieuczęszczającą na katechizację.

 

Odwiedzin: 89012